Met dank aan God drie-enig vir al die seŽninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort!

Terug na Leroleng
se tuisblad
Gesels saam:
Maak kontak
AV Uitgewers
Leroleng se aanboord-uitgewer tot jou diens

Inligting vir persone met selfbeeldprobleme oor die voorkoms en grootte van hulle penis.

En so sluip sommige in die kantoor in. Duidelik, met 'n behoefte om 'n erge sorg te kom deel, en dalkies net, op een of ander wyse, te leer hoe om dit te hanteer. Maar die aanknopingspunt ontbreek. Vrees vir oordeel, omdat die onderwrp van hulle besoek, 'n sosiale taboe is. En uiteindelik, kom die versugting versigting na vore: 'n Selfbeeld wat aan flarde is, want sy penis voldoen volgens hom nie aan wat die norm sou wees nie. Manne wat bang is om openbare geriewe te gebruik, want die spotters sal daar altyd wees. Manne wat huiwer om die dame wat diep in hulle oŽ kyk, te vra om die knoop te haak, want hulle glo dat hulle op seksuele gebied, 'n teleurstelling gaan wees. Manne wat kleintyd weens een van vele tradisies, besny is, en ongemaklik is met hulle besnede voorkoms. Hulle wat al die spogstories moet aanhoor van drinkebroers wat spog oor hoe bekwaam hulle sou wees met tegnieke waarby hulle voorhuid betrokke is. En Broer Besnede, sak heimlik sy kop in minagting van homself en sy penis, huiwerig om sy gebrek aan 'n voorhuid, bekend te maak.

Ons leef in 'n gemeenskap waar genitaliŽ gestigmatiseer word as "sies". As iets waaroor nie gepraat word nie en wat ook nie met gemak vertoon word nie. Hierdie artikel gaan nie oor oor die wenslikheid aldan nie, van die normalisering van genitaliŽ as deel van die daaglikse bestaan nie. Dit gaan oor die selfopgelegde stigma, wat deur hulle wat deur sosiale voorskrifte gemanipuleer is om eerstens te glo dat hulle penis, skrotum en testikels, as onaansienlik te ag. Tweedens, sou die genitaliŽ dan nie voldoen aan voorkoms en dimensies soos wat hulle glo, sosiaal aanvaarbaar is nie, konkel hierdie twee stigmas saam, en laat 'n gebroke, gestigmatiseerde persoon agter.

Daarom dan, hierdie artikel wat poog om gemoedsrus te bring aan hulle, wat so wreed gestigmatiseer word deur 'n genadelose gemeenskap wat vasgevang is, in misvormde sosiale norme.

Alhoewel daar nie 'n norm is vir wat aan aanvaarbaar sou wees vir die voorkoms van 'n penis nie, is daar ongelukkig 'n sosiale verwagting wat 'n bepaalde voorkoms en grootte voorskryf. In die foto hiernaas, is 'n voorbeeld van wat volgens die meerderheidsnorm, as gemiddeld gešg sou word. Niks fout met hierdie formaat nie, maar beslis nie die enigste aanvaarbare voorkoms nie.

Ongelukkig, word baie manlike selfbeelde ten gronde genoop, omdat hulle sou streef na hierdie voorkoms, en dit nie is, wat die spieŽl na hulle terugkaats nie.

In die foto's hiernaas, word 'n normale penis, waarvan die dimensies net kleiner is as bogenoemde norm, en wat ook besny is. Vir sommige manne, is hierdie voorkoms, hulle grootste nagmerrie. Tog, kom hierdie voorkoms meer dikwels voor as wat geglo word. Vanuit funksionele punt, dikwels ook meer funksioneel, in beide funksies wat dit bestem is om te verrig.


Hiernaas, 'n vergelyking vanuit Prof Van der Hoven se urologiese handleiding vir mediese studente, wat 'n vergelyking tussen 'n besnede en 'n onbesnede penis toon. Op eerste oogopslag, nie so opvallend nie. Op tweede oogopslag, is die verskil dudielik sigbaar, maar beide penisse lyk heeltemal normaal. Sy verklarende notas wat ingesluit is, is ook insiggewend.

Die werking van die voorhuid, het al tot baie raaiskote gelei. In die animasie hiernaas, word die beweging van die gemiddelde voorhuid gedemonstreer. Hierdie penis toon 'n funksionele verhouding tussen die penis se glans, en die voorhuid se elastisiteit. Dit toon gemaklike en pynlose beweging van die voorhuid oor die glans.

Een rede vir besnydenis, is dikwels dat die voorhuid se elastisiteit nie genoeg is, om so gemaklik en pynloos oor die glans, soos hier getoon, kan beweeg nie. Dit skep dan wel die nodigheid, om wel 'n besnydenis te oorweeg.

Hierdie kort opsomming met enkele grafiese voorbeelde, het ten doel om enige persoon wat 'n minderwaardigheidskompleks koester oor die voorkoms van sy penis as geheel, of sy skag, sy glans, sy voorhuid, of sy skrotum en testikels, selfs sy meatus of die fermheid van sy frenulum, te verseker, dat daar baie is, wat dieselfde gedagtes koester. Dat jy geen rede het tot minderwaardige denke nie.

Hierdie aspekte bepaal in die meeste gevalle, nie die funsionaliteit van die penis tydens urinering, of tydens sekuele omgang nie. Dit is so onnodig dat daar soveel manne met uiteenlopende penisse rondloop wie se totale selfbeeld, daarmee heen is weens die wanpersepsie van 'n gemeenskap wat so graag stigmatiseer.

As jy dus vandag een van die manne is wat verleŽ is oor hoe jou penis lyk of beweeg, weet dat die grootste deel van die wÍreldbevolking, se penisse nie inpas by die beskrywing die sogenaamde perfekte penis nie. Moenie toelaat dat 'n bevooroordeelde gemeenskap jou vreugde steel deur jou te oortuig, dat jy minder van 'n man is, omdat jou penis nie soos jou buurman s'n lyk nie. Elke mens is uniek geskep, met die doel om uniek te funksioneer. Wees trots op hoe jy geskep is. En as daar wel 'n tegniese probleem sou voorkom, sal medici jou sonder vooroordeel, en proffesioneel, kan bystaan met geringe sjirurgie, wat jou funksionaliteit ten volle kan herstel.

Belangrike nota

Hierdie inleidende artikel is nog in 'n vroeŽ stadium van voltooiÔng, en sal D.V. binnekort uitgebrei word om uiteindelik 'n volledige navorsingstuk te wees, met die oog op heeing van selfbeelduitdagings wat lesers mag ervaar. Ook, dat navorsers hierby sal baat in hulle soeke na die genesing van lydendes.

As dit egter vandag net vir jou gemoedsrus gegee het oor jou unieke penis en trots te wees op jou unieke eienskappe, het dit reeds sy doel bereik. Dan mag jy maar weer met 'n gesonde selfbeeld, die nuwe dag aanpak.


Gesels met
Dr StofTerug
boontoe
Terug na
tuisblad
Maak
Kontak
Naomi Hayward:
Geestelike pitkos
om jou te verryk
Perre Nel:
Tekenprent-
Evangelisasie
AV Uitgewers
Leroleng se aanboord-uitgewer tot jou diens